Vzpomínka na krčínské školy – M. Černý

Miroslav Černý

„Kdy a kým škola v Krčíně vystavěna byla, nelze z nedostatku písemných listin určiti, jen toliko dle ústního podání a se zřetelem na starožitný kostel, o němž se již na počátku XIII. st. zmínka činí a při němž někdy i fara stávala, souditi lze, že již na začátku aneb na konci XIV. stol. škola zde založena byla a nadačním právem opatřena.”

Publikace Vzpomínka na krčínské školy v plném znění

ČERNÝ, Miloslav. Vzpomínka na krčínské školy: 1822 – 1892 – 1972. Nové Město nad M.: SRPŠ při ZDŠ Krčín, 1972. 23 s.