Elektrárna

V roce 1875 si Josef Přibyl vystavěl  „Na Pražance“ při Metuji přízemní domek č. 128 a v něm instaloval na vodní pohon stroj na úpravu příze. Vlastní rukou si zbudoval jez a náhon. Po půl roce stroj vyřadil a zřídil mlýn o jednom složení. Zadlužil se natolik, že byl nucen mlýn prodat. Novým majitelem se stal Jan Holeček. Ten inovoval a zveleboval takovou měrou, že se také zadlužil. Majetek předal svému synovi Václavovi. K postoupení došlo v roce 1903, ale už 1908 mlýn vyhořel. Václav Holeček se pustil do budování elektrárny, ale musel z finančních důvodů celou stavbu odprodat obci, a ta si elektrárnu už dobudovala sama. Tentokrát byly betonáže a úpravy na Metuji provedeny důkladně. Aby elektrárna nebyla závislá jen na stavu vody, opatřen byl Dieselům motor. Na elektrárnu byly napojeny obce Bohuslavice, Černčice, Nahořany, Lhota_Doubravice a Spy. Elektrárna byla propojena s novoměstskou, aby si obě elektrárny vypomáhaly dodávkami proudu.

Zdroj: DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Městský úřad, 1998, s. 35. ISBN 80-238-3095-3.

 

 Elektrické podniky městyse Krčína

Elektrárna zřízena byla v r. 1920 z vyhořelého mlýna na řece Metuji p. Holečka v Novém Městě nad Met. obcí krčínskou k tomu účelu zakoupeného.

Vypravena byla mimo stávající již turbínu 52 ks od fy Prokop & synové v Pardubicích, druhou turbínou 32 ks od firmy Bernard, Karlín-Praha a generátory 40 a 25 KW. Tepelnou reservou jest 110 ks Dieselův motor s generátorem 80 kW.

V roce 1920 postaveny přípojka na kabelové vedení El. svazu v Hradci Králové s transformátorem 250 kVA 5000/3000 v obci Bohuslavicích přímo do naší sítě a v r. 1921 připojena na vedení VČE 10 000 voltů Náchod-Rychnov s transformovnou v elektrárně. Od roku 1922 jest též dodavatelem mlýn p. Černého s generátorem 40 kVA a vodní turbínou. Výrobní napětí na všech generátorech jest 3150 voltů.

Připojené obce Krčín, Nové Město nad Met., jejímž vodním elektrárnám dělá reservu (Spy, Černčice, Nahořany, Lhota), v r. 1914 připojeny Bohuslavice a v r. 1922 Doubravice.

Roku 1918 vyrobila 100 000 kWh a r. 1927 258 640 kWh a prodala 205 500 kWh.

Zdroj: Elektrické podniky městyse Krčína. In: Elektrisace Československa 1918-1928. Redigoval J. Tománek. Praha: Nákladem ESČ, 1928, s. 88.
Krčínská elektrárna, cca 1924
Krčínská elektrárna, cca 1924

Malá vodní elektrárna Krčín

  • leží na toku Metuje v ř. km 18,168,
  • v MVE je osazena 1 turbína s hltností 4 m3 /s a výkonu na hřídeli 80 kW,
  • vzdouvání je zajištěno stavidlovým jezem, tvořeným 12 stavidly opírající se o svislé nosníky; součástí jezu je i jalová a štěrková propust,
  • do průtoku 56 m3/s lze provozní hladinu udržovat postupným vyhražením, po tomto průtoku je vodní dílo neovladatelné.
Zdroj: JONEŠ, J. Ochrana obyvatelstva před povodněmi v SO ORP Nové Město nad Metují. Olomouc, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury. Vedoucí práce Mgr. Olga Halásová. Dostupné z: http://theses.cz/id/3obf85/Jone_-_bakalsk_prce.pdf

 

Souhrnné údaje:
Souhrnné údaje
Popis: Krčín
Typ instalace: Vodní elektrárny
Z. délka: 16:06:30
Z. šířka: 50:20:13
Spád: 2.6 m
Průtok: 4 m3/s
Výkon: 80 kW
Rok instalace: 1942
Možná výroba: 400 MWh
Rozvodný podnik: VČE
Vodní tok: Metuje
Zdroj: Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie
2016
2016

007 011 014 015