Statistické údaje k 26.08.2020

k.ú.: 706434 – Krčín – podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 – Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 – Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574279 – Nové Město nad Metují NUTS5 CZ0523574279
Pracoviště 605 – Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 – Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 – Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 26.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 425 2420764
zahrada 445 238182
ovoc. sad 61 96362
travní p. 204 778081
lesní poz 73 1454948
vodní pl. rybník 1 2626
vodní pl. tok přirozený 8 84040
vodní pl. tok umělý 10 6042
vodní pl. zamokřená pl. 1 2182
zast. pl. společný dvůr 4 501
zast. pl. zbořeniště 6 1827
zast. pl. 676 228198
ostat.pl. dráha 5 59278
ostat.pl. jiná plocha 168 178392
ostat.pl. manipulační pl. 27 29122
ostat.pl. neplodná půda 28 19922
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2
ostat.pl. ostat.komunikace 242 247406
ostat.pl. pohřeb. 1 2358
ostat.pl. silnice 36 65547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7889
ostat.pl. zeleň 26 65793
Celkem KN 2454 5989462
Par. DKM 2454 5989462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 333
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 96
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 645
byt.z. byt 170
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 190
LV 890
spoluvlastník 1405
Zdroj: ČÚZK