Historie Krčína – panely z výstavy

 

 

 

Panely zapůjčilo na výstavu konanou ve Staré škole v září 2015 Městské muzeum Nové Město nad Metují