Vždyť historická paměť je to, co dodává sebevědomí nejen jedinci, ale i rodině, rodu, skupině lidí, komunitě a tím i celému národu.

Hrabě Zdeněk Sternberg v dopise starostovi a zastupitelům obce Trhový Štěpánov